?> על המסלולים – Mom's Project – תרומת ביצית
  • על המסלולים
  • על המסלולים
  • על המסלולים
  • על המסלולים
  • על המסלולים
  • על המסלולים

על המסלולים

 

אנו מציעים 3 סוגי מסלולים שבהם שאיבת הביציות, ההפריה, גידול העוברים והקפאתם מבוצעים באוקראינה. ההחזרה מבוצעת באסותא, לאחר הפשרת העוברים.
המסלול הנבחר מגדיר כמה ביציות ישאבו מהתורמת עבור המטופלת / הזוג וכמה עוברים תקבלו. כל העוברים מגיעים לאסותא לאחר שהוקפאו בשלב הבלסטוציסט.

 

מסלול 1 – בסיסי

מסלול 2 – מורחב

מסלול 3 – תורמת מלאה

מספר הביציות הנשאבות
(התחייבות)

8

10כל הביציות מהשאיבה, במינימום 12 ביציות

גידול העוברים ליום

5-6

5-65-6

התחייבות מינימאלית:
עד הריון קליני או עד:

  • 2 עוברים בלסטוציסטים בדירוג גבוה **


  • 3 עוברים בלסטוציסטים בדירוג גבוה **
  • 4 עוברים בלסטוציסטים: 3 בדירוג גבוה, 1 בדירוג בינוני.
  • התחייבות מוחלטת ללא קשר להשגת הריון

תהליך בחירת תורמת

מצומצם

מורחבמורחב

 

** ההתחייבות הינה בתוקף כל עוד לא הושג הריון (עם דופק עוברי).   כלומר: אם לא הושג הריון ולא התקבלו העוברים, כמתחייב, יינתן פיצוי עד להשלמת העוברים בהתחייבות.

ההתחייבות למספר / דירוג העוברים תתקיים אם נתוני הזרע תקינים

אם התפתחו ושרדו יותר עוברים הם יוקפאו וישלחו לארץ וכך יש פוטנציאל ליותר החזרות.