?> על המסלולים – Mom's Project – תרומת ביצית
  • על המסלולים
  • על המסלולים
  • על המסלולים
  • על המסלולים
  • על המסלולים
  • על המסלולים

על המסלולים

אנו מציעים 4 סוגי מסלולים שבהם שאיבת הביציות, ההפריה, גידול העוברים והקפאתם מבוצעים באוקראינה. ההחזרה מבוצעת באסותא, לאחר הפשרת העוברים.
המסלול הנבחר מגדיר כמה ביציות ישאבו מהתורמת עבור המטופלת / הזוג כמה עוברים תקבלו ולאיזה יום גידלו אותם לפני ההקפאה

 
מסלול

מספר הביציות הנשאבות (התחייבות)

 גידול העוברים והקפאתם ביום

התחייבות מינימאלית:

  הערות

מסלול

 בסיסי

 

 

 בלסטוציסטים

10

יום 5-6

3 עוברים בלסטוציסטים: 2 בדירוג טוב מאוד, 1 בדירוג טוב .

עד הריון קליני

או  עד:  קבלת מספר העוברים המפורט בהתחייבות **

 עוברים יום 3

10

יום 3

5 עוברים: 3 בדירוג טוב מאוד, 2 בדירוג טוב .

עד הריון קליני

או  עד:  קבלת מספר העוברים המפורט בהתחייבות  **

מסלול  תורמת מלאה

 

בלסטוציסטים

כל הביציות מהשאיבה,
במינימום 14 ביציות

יום 5-6

 5 עוברים בלסטוציסטים: 3 בדירוג טוב מאוד, 2 בדירוג טוב .

התחייבות מוחלטת ללא קשר להשגת הריון

 עוברים יום 3

כל הביציות מהשאיבה,
במינימום 14 ביציות

יום 3

 7 עוברים יום 3: 5 בדירוג טוב מאוד, 2 בדירוג טוב .

התחייבות מוחלטת ללא קשר להשגת הריון

** ההתחייבות הינה בתוקף כל עוד לא הושג הריון (עם דופק עוברי). כלומר: אם לא הושג הריון ולא התקבלו העוברים, כמתחייב, יינתן פיצוי עד להשלמת העוברים בהתחייבות.

אם התפתחו ושרדו יותר עוברים הם יוקפאו וישלחו לארץ וכך יש פוטנציאל ליותר החזרות

ההתחייבות למספר / דירוג העוברים תתקיים אם נתוני הזרע תקינים.

במצב של זרע המדורג באיכות ירודה (poor) ניתן להצטרף רק למסלולי עוברים יום 3 וההתחייבות לעוברים שונה/מופחתת.
במצב של זרע המכיל זרעונים בודדים בתנועה / זרע מתזה, ההתחייבות הינה רק למספר הביציות.