?> התהליך הרפואי – Mom's Project – תרומת ביצית
  • התהליך הרפואי
  • התהליך הרפואי
  • התהליך הרפואי
  • התהליך הרפואי

התהליך הרפואי

גמישות ואופטימאליות – אין אילוצי תזמון בין רירית הרחם של המטופלת והתורמת.

העוברים שמופרים ומתפתחים באוקראינה מוקפאים בטכנולוגיה מתקדמת –  ויטריפיקציה ונשלחים למעבדה באסותא.

אחוזי שרידות של עוברים שהוקפאו בטכנולוגיה זו הינם גבוהים ועל כן יש יתרון משמעותי לכך שאת החזרת העוברים, לרחם המטופלת, ניתן לבצע במועד האופטימאלי ועפ"י נתוני הרחם של המטופלת.

התהליך הרפואי של המטופלת מלווה על-ידי רופא מומחה לפריון אשר יכין את המטופלת, יעקוב אחר התפתחות רירית הרחם שלה ויבצע את החזרת העוברים לרחם במועד האופטימאלי לכך.

 

בדיקות נדרשות

בתהליך של פריון ותרומת ביצית המטופלת ובן הזוג / תורם הזרע נדרשים לעבור בדיקות רפואיות על מנת להבטיח, ככל שניתן, את בריאות האם והעובר.

האחות האחראית, מטעם Mom's Project, תעבור עם כל מטופלת ובן זוגה על הבדיקות הנדרשות, תעקוב אחר תוצאותיהן ותיתן הסבר לזוג לגבי התהליך הרפואי.

עם השלמת כל הבדיקות ניתן יהי להתקדם לשלבים הבאים ולהצטרפות לתהליך.

* בין הבדיקות הנדרשות: גנטיקה (לבן הזוג/לתורם), דם (לבדיקות שונות), שתן, פאפ, US אגן, שד (כירורג וממוגרפיה), רופא משפחה, אקו לב, א.ק.ג.

 

* חלק מהבדיקות הינן תלוי גילה של המטופלת.